kevät ja vuosikokous 2020

Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden yhdistetty kevät- ja syyskokous

lokakuun 29.päivä Teams-kokouksena  klo 18.05 - 18.56

 

läsnä: Juhani Lehtimäki, Mika Suoja, Mikko Pajunen, Perttu Hautala, Matti Mäkinen, Timo Rautiainen, Riina Kankaanperä, Eemil Peltomäki, Päivi Romo, Sami Kettunen, Tiina Rauhamäki, Juha Kalajanniska, Matti Mäkinen, Timo Kääriäinen, Jussi Ojanen, Erkki Järvinen, Marika Karttunen, Panu Ratala, Terhi Kivinen, Nea Rantala, Jukka Karttunen, Marika Salojärvi-Kinnunen

 

1) Seuran puheenjohtaja Matti Mäkinen avasi kokouksen  

2) Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Pajunen, sihteeriksi Matti Mäkinen ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, joiksi valittiin Riina Kankaanperä ja Eemil Peltomäki

3) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4) Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

 

käytiin ensin läpi kevätkokouksen asiat

5) Taloudenhoitaja Tiina Rauhamäki esitteli tilinpäätöksen, Matti Mäkinen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastaja Sami Kettunen toiminnantarkastajan lausuntonsa

6) Päätettiin yksimielisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle kaudelle Mäkisen ja Rauhamäen esittelystä

 

Siirryttiin seuran vuosikokouksen asioihin:

8) Vahvistettiin hallituksen pohjaehdotuksen mukaisesti liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 2021  

  • seuran jäsenmaksu on vuonna 2021 suuruudeltaan 10 euroa
  • junioreiden kausimaksu, joka sisältää juniorijäsenmaksun (10 euroa), on 125 euroa.
  • Kannatusjäsenmaksu  50 euroa yksityishenkilöiltä ja 150 euron suuruinen yhteisöiltä ja säätiöiltä.

 

9) Valittiin hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Rautiaisen esityksestä Matti Mäkinen

 

10) valitaan  varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen ja siten

  • jatkavia hallituksen jäseniä ovat Timo Kääriäinen, Jussi Ojanen, Juha Kalajanniska ja Mika Suoja sekä Mikko Pajunen
  • erovuoroisia puolestaan Matti Mäkinen, Tiina Rauhamäki, Timo Rautiainen ja Salli Mattila
  • jatkavista Jussi Ojanen on ilmoittanut halustaan luopua hallituksen jäsenyydestä ja erovuoroisista Timo Rautiainen ja Matti Mäkinen valmiita jatkamaan hallituksessa.

kaikki seuraavat valinnat tehtiin kokouksessa yksimielisesti ja esittäjä on aina suluissa perässä

Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Pajunen  (esitti Matti Mäkinen)

sihteeri Timo Rautiainen (esitti Tiina Rauhamäki)

taloudenhoitajaksi Mika Suoja (esitti Matti Mäkinen) 

ja hallituksen muiksi uusiksi jäseniksi

Juhani Lehtimäki (esitti Timo Rautianen)

Nea Rantala (esitti Mikko Pajunen)

Panu Ratala (esitti Mikko Pajunen)

 

seuran hallitus vuodelle 2021 on siis Matti Mäkinen (pj), Mikko Pajunen (vpj), Timo Rautianen (sihteeri), Mika Suoja (taloudenhoitaja), Timo Kääriäinen, Juha Kalajanniska, Juhani Lehtimäki, Nea Rantala ja Panu Ratala

 

 11)  Valittiin  toiminnantarkastajaksi Antti-Jussi Hirvonen  ja varatoiminnantarkastajaksi Jarkko Lampinen – Matti Mäkinen oli varmistanut suostumuksen tehtävään heiltä

12)  Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut

13) Puheenjohtaja päätti kello18.56

 

Jyväskylässä  ___. ___ 2020

 

Mikko Pajunen                                                   Matti Mäkinen

puheejohtaja                                                      sihteeri

 

 

Eemil Peltomäki                                                 Riina Kankaanperä

pöytäkirjantarkastaja                                        pöytäkirjantarkastaja