kevätkokouksen pk maaliskuu 2017

Esityslista

aika               keskiviikko 22.2.2017 kello 18.00 – 20.10

paikka          Keski-Suomen liikunnan kokoustila (Onkapannu 2, 40700 JKL)

läsnä             Mikko Pajunen, Matti Mäkinen, Henna Ranta-Korpi, Harri Hyvönen, Petri Kaijansinkko, Jani Karppanen, Tiina Rauhamäki, Päivi Romo, Olli Kivistö, Tuukka Elonheimo ja Jari Ahola

 1. Kokouksen  avaus
 • Jyväskylän Kiri-Junioreiden hallituksen puheenjohtaja Matti Mäkinen avasi kokouksen

 

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja niiden kokouksen osallistujien joukosta, jotka eivät kuulu Jyväskylän Kiri-Junioreiden hallitukseen

Päätös: Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Päivi Romo

 

 1. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan edellä mainitut kokousvirkailijat kokoukseen osallistujien joukosta ja siten, että pöytäkirjantarkastajat voivat samalla toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin sihteeriksi Matti Mäkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jani Karppanen sekä  Mikko Pajunen.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle sähköpostilla kaikkien juniorijoukkueiden vanhemmille 12.2.2017 osoitetulla viestillä, joka silloin on annettu kaikille joukkueenjohtajille välitettäväksi eteenpäin omalle joukkueelleen. Kokouksesta on 12.2. tiedotettu myös kaikkien juniorijoukkueiden www-sivuilla ja Jyväskylän Kiri-Junioreiden facebook-sivuilla.

Jäsenrekisterin ylläpitäjä Mikko Pajunen on toimittanut kutsun 13.-15.2. välisenä aikana kaikille niille henkilöille, jotka ovat ilmaisseet jäsenhakemuslomakkeen täyttämällä olevansa kiinnostuneita Jyväskylän Kiri-Junioreiden hallituksen jäsenyydestä.

Kaikki juniorijoukkueiden pelaajien vanhemmat ja kaikki jäsenhakemuslomakkeen täyttäneet omaavat ääni- ja puheoikeuden kevätkokouksessa. Jyväskylän Kiri-Junioreiden jäsenmaksuja aletaan kerätä vasta maaliskuun 2017 kuluessa yli kymmenen vuoden tauon jälkeen ja silloin alkaa muodostua varsinainen jäsenrekisteri seuralle.

Kokous pidetään seuran sääntöjen mukaisesti tammi-helmikuun kuluessa.

 

Hallituksen puheenjohtajan esitys (kokouksen koollekutsujana):

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Todettíin

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään kokouskutsun mukana tullut esityslista kokouksen työjärjestykseksi liitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin

 

 

 

 

 1. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Seuran sääntöjen mukaan kevätkokouksessa tulee esittää yhdistyksen jäsenille tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan (meillä jatkossa toiminnantarkastaja) lausunto. Koska Jyväskylän Kiri-Junioreiden toiminta on käynnistynyt vasta 2017 alussa pitkän tauon jälkeen uudelleen, ei seuralla ole vuoden 2016 osalta kyseisiä asiakirjoja.

Tästä syystä ei ole myöskään käsittelyssä tässä kevätkokouksessa päätöstä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Hallituksen puheenjohtajan esitys (kokouksen koollekutsujana):

Kevätkokous merkitsee tiedoksi, ettei Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:llä ole vuonna 2016 tai ylipäätään 2010-vuosikymmenellä ollut toimintaa.

Siksi tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen käsittely ei poikkeuksellisesti ole kevätkokouksessa esillä sääntöjen mukaisesti, vaan todetaan, että kyseisiä asiakirjoja vuotta 2016 koskien ei ole käsittelyyn vielä otettavaksi.

Sen sijaan kokouksen lopussa kuullaan seuran puheenjohtajan esitys seuran toiminnan käynnistymisestä vuonna 2017, eli  mitä on tapahtunut tammikuussa pidetyn vuosikokouksen jälkeen reilun kuukauden kuluessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

 

 1. Vahvistetaan Jyväskylän Kiri-Junioreiden toimintasuunnitelma kaudelle 2017

Jyväskylän Kiri-Junioreiden hallituksen käsittely kokouksessaan 7.2.2017 toimintasuunnitelmaa koskien:

”Koska Jyväskylän Kiri-Junioreiden toiminta on vasta käynnistetty uudelleen vuoden 2017 alussa, niin toimintakertomusta ei ole kevätkokoukselle 22.2.2017 esittää. Sen sijaan toimintasuunnitelma on laadittu ja se on jouduttu jo liittämään liitteeksi Jyväskylän kaupungille laadittuun yleisavustushakemukseen, joka täytyi toimittaa sähköisesti liitteineen 31.1.2017 kello 15.00 mennessä.

Toimintasuunnitelmaluonnos postitettiin 30.1. sähköisesti hallituksen jäsenille tutustuttavaksi ja saatujen kommenttien perusteella sitä täydennettiin ennen avustushakemuksen jättämistä. Mikäli hallitus päättää tehdä toimintasuunnitelmaan muutoksia, niin kaupungille jätettyä avustushakemusta voitaneen täydentää, mutta niin kannattaa tehdä vasta kevätkokouksen lopullisen käsittelyn jälkeen, mikäli muutokset eivät ole isoja.

Toimintasuunnitelmaluonnos oli hallituksen esityslistan liitteenä ja puheenjohtaja esitteli sitä kokouksessa.

 

Esitys hallitukselle oli : Päätetään esittää liitteenä olevaa toimintasuunnitelmaa Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n kevätkokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi kaudelle 2017.

 

Hallituksen päätökseksi tuli: Puheenjohtaja velvoitettiin täydentämään toimintasuunnitelmaa yhteistyöllä muihin lajeihin ja pesäpallojunioreiden mahdollisuudella harrastaa muita lajeja sekä kirjaamaan muistutuksena, että pesäpallo on hyvä tukilaji muillekin lajeille. Muutoin toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.”

 •  

 

Puheenjohtaja on täydentänyt nyt toimintasuunnitelmaa hallituksen kokouksessa 7.2.2017 päätetyllä tavalla. Täydennetty toimintasuunnitelma on tämän esityslistan liitteenä 1.

 

 

Kiri-Junioreiden hallituksen päätöksen pohjalta esitys seuran kevätkokoukselle:

 

Hyväksytään Jyväskylän Kiri-Junioreille liitteenä oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

 

Samalla todetaan, että siihen tehdyt muutokset suhteessa Jyväskylän kaupungille jätetyn avustushakemuksen liitteeksi liitettyyn toimintasuunnitelmaan ovat niin pieniä, ettei avustushakemuksen liitettä ole tarpeellista päivittää.

 

Päätös: Hyväksyttiin ja todettiin esityksen mukaan

 

 

 

 1. Vahvistetaan Jyväskylän Kiri-Junioreiden tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

Jyväskylän Kiri-Junioreiden hallituksen käsittely kokouksessaan 7.2.2017 toimintasuunnitelmaa koskien

”Koska Jyväskylän Kiri-Junioreiden toiminta on vasta käynnistetty uudelleen vuoden 2017 alussa, niin tilinpäätöstä ja toiminnantarkastajan kertomusta siitä ei ole kevätkokoukselle 22.2.2017 esittää.

Sen sijaan tulo- ja menoarvio on laadittu ja se on jouduttu jo liittämään liitteeksi Jyväskylän kaupungille laadittuun yleisavustushakemukseen, joka täytyi toimittaa sähköisesti liitteineen 31.1.2017 kello 15.00 mennessä.

Tulo- ja menoarvio postitettiin 30.1. sähköisesti hallituksen jäsenille tutustuttavaksi. Tuon alustavan materiaalin pohjalta taloudenhoitaja päivitti tulo- ja menoarvion vuosikokoukselle esitettävään muotoon. Joukkueiden sisäisten menojen ja tulojen osalta kokonaisuus on laadittu D-junioreiden talousarvion kautta.

Mikäli hallitus päättää tehdä toimintasuunnitelmaan muutoksia, niin kaupungille jätettyä avustushakemusta voitaneen täydentää, mutta niin kannattaa tehdä vasta kevätkokouksen lopullisen käsittelyn jälkeen, mikäli muutokset eivät ole isoja.

Tulo- ja menoarvio oli hallituksen esityslistan liitteenä ja taloudenhoitaja esitteli sen kokouksessa.

Esitys hallitukselle oli: Päätetään esittää liitteenä olevaa tulo- ja menoarviota Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n kevätkokoukselle yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi kaudelle 2017.

 

Hallituksen kokouksen päätös oli: Esitys hyväksyttiin kokonaisuudessaan.

 •  

 

Kiri-Junioreiden hallituksen päätöksen pohjalta esitys seuran kevätkokoukselle:

 

Hyväksytään Jyväskylän Kiri-Junioreille liitteenä 2 oleva yhdistyksen tulo- ja menoarvio kaudelle 2017

 

Päätös: Hyväksyttiin

 

 1. Sopimus yhteistyöstä Jyväskylän Kirin kanssa

Puheenjohtaja Matti Mäkinen esitteli Kiri-Junioreiden hallitukselle laatimaansa sopimusluonnosta, jonka pohjalta lähdettäisiin tekemään yhteistyötä ja sopimaan asioista Jyväskylän Kirin kanssa. Sopimusluonnospohja on hallituksen 7.2.2017 pöytäkirjan liitteenä ja tämän esityslistan liitteenä on sen pohjalta laadittu viimeistelty sopimusluonnos.

Käytännössä tarkoituksen on sitoutua toimimaan osana Kiri-perhettä ja kantamaan vastuuta edelleen kioskivuorojen ja pallopoikavuorojen kautta Kirin edustusjoukkueiden toimintaedellytyksistä. Toisaalta kyseisestä talkootyöstä tulee saada aiempien vuosien kaltainen vastaantulo Jyväskylän Kirin osalta.

Jyväskylän Kiri-Junioreilla on puolestaan oikeus käyttää Jyväskylän Kirin logoa osana yhtenäistä seuraperhettä sekä käyttää viestinnässään Jyväskylän Kirin www-sivuja veloituksetta.

Jotta yhteistyöstä voidaan sopia, tulee

 • Jyväskylän Kirin alaisuudessa olevien junioreiden joukkueiden tileillä olevien rahavarojen siirtyä Jyväskylän Kiri-Junioreille perustettavien tilien alle helmikuun 2017 kuluessa.
 • Maaliskuun loppuun 2017 mennessä on pesiskoulun järjestämiseen saadusta Keski-Suomen Pesiksen avustuksesta vuodella 2016 jäljelle jääneen ja vuodelle 2017 siirtyneen avustusmäärärahan siirryttävä Kiri-Junioreiden tilille, jotta pesiskoulujärjestelyjä voidaan viedä eteenpäin. Kiri-Juniorit yhdessä Jyväskylän Pesiksen kanssa kantavat vuonna 2017 järjestelyistä päävastuun, jolloin kyseisen avustusmäärärahan on syytä olla Kiri-Junioreiden hallussa.
 • Stadiumin ostoista kertyneen bonuksen kaudelta 2016 tulee olla junioreiden käytössä siltä osin, kuin juniorit ovat kyseistä bonusta synnyttäneet. Ensisijaisesti asia pyritään hoitamaan suoraan Stadiumin kautta, mutta jollei se onnistu, niin sitten Jyväskylän Kiri korvaa Kiri-Junioreille bonusmäärärahaa vastaavan summan, jos junioreiden ostojen synnyttämä bonus tulee Jyväskylän Kirille Stadiumilta.

Näiden siirtojen jälkeen seuroilla ei ole mitään taloudellisia velvoitteita ja vastuita toisiaan kohtaan. 

Kun nämä asiat seurojen kesken ovat selvät, voidaan sopia myös siitä, ettei Jyväskylän Kiri-Juniorit peri kasvattajaseurakorvausta Jyväskylän Kiriltä, jos Jyväskylän Kiri-Junioreista siirrytään pelaamaan Jyväskylän Kiriin.

Samoin tehdään yhteistyötä varainhankinnassa ja talkoissa huomioiden kuitenkin se, että kumpikin seura on itsenäinen yhdistys – eikä toimi toisensa alaisuudessa.

Tämä asia tuodaan kevätkokouksen käsittelyyn siksi, ettei kenelläkään vanhemmalla tai Kiri-Junioreiden jäsenellä ole epäselvyyttä siitä, miksi ja miten Jyväskylän Kiri ja Jyväskylän Kiri-Juniorit tekevät yhteistyötä. Samoin näin tulee selväksi, ettei seurojen välillä ole ollut eikä ole jatkossakaan mitään taloudellisia tai toiminnallisia epäselvyyksiä.

Liitteenä oleva luonnos toimitetaan kommentoitavaksi Jyväskylän Kirille ennen kevätkokousta 13.2.2017 sähköpostitse ja Kiriltä pyydetään kevätkokoukseen mennessä mahdolliset muutosesityksensä tai lisäyksensä sopimusluonnokseen.

 

 Hallituksen puheenjohtajan esitys (kokouksen koollekutsujana):

Jyväskylän Kiri-Junioreiden kevätkokous hyväksyy Jyväskylän Kiri-Junioreiden puolesta liitteenä olevan sopimuksen yhteistyöstä Jyväskylän Kirin kanssa.

Päätös: Käytiin läpi sopimusta ja annettiin Jyväskylän Kiri-Junioreiden puheenjohtajalle valtuudet käydä tarvittavat jatkoneuvottelut sopimuksesta Jyväskylän Kirin kanssa. Sen jälkeen kevätkokous valtuutti Jyväskylän Kiri-Junioreiden hallituksen hyväksymään sopimuksen.

 

 1. Muut käsiteltävät asiat

Yhdistyksen säännöissä todetaan, että mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Tässä kevätkokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi kokoukseen osallistuvan haluama asia, mikäli hän toimittaa siitä tiedon maanantaihin 20.2.2017 mennessä seuran puheenjohtajalle. Näin siksi, että seura on vasta järjestäytymässä alkuvuoden kuluessa.

Esityslistan lähtiessä muuna asiana kokouksessa on:

10.1. Seuran toiminnan käynnistymisen ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja Matti Mäkinen esittelee tammi-helmikuun kuluessa tapahtunutta seuran hallituksen liikkeelle laittamaa toimintaa, mm. varainhankintaa, valmentajakoulutusta ja yhteistyötä JyPen kanssa

Käydään alustuksen pohjalta yleinen keskustelu ja kuullaan jäsenistön palaute hallituksen toimintaa jatkossa evästämään.

 

Käytiin läpi pöytäkirjan liitteeksi liitettävä alustus

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

Päätettiin kokous 20.10