vuosikokouksen pk lokakuu 2018

Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden sääntömääräinen vuosikokous

 

aika: keskiviikko 24.10.2018,  kello 18.50 – 19.15

(pidettiin välittömästi seuran päättäjäistilaisuuden jälkeen)

paikka: Mankolan koulun auditorio

läsnä: Pääosa päättäjäisiin osallistuneista aikuisista – nimilistaa ei kierrätetty (noin 30 henkilöä)

 

Seuran vuosikokouksessa käsitellyt asiat: 

 

l) Seuran puheenjohtaja Matti Mäkinen avasi kokouksen 

 

2) Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Laura Härkönen.

 

3) Valittiin kokouksen sihteeriksi Matti Mäkinen.

 

4.) Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Rautiainen ja Sami Kettunen

 

5) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen oli kutsu toimitettu sähköpostilla jäsenistölle ja kokouskutsu julkaistu myös seuran www-sivuilla.

 

6) Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

 

7) Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Pohjaehdotuksena on se, että maksut säilyisivät samansuuruisina, kuin ne kuluvana vuonna ovat olleet, eli

Seuran jäsenmaksu olisi vuonna 2019 suuruudeltaan 10 euroa ja junioreiden kausimaksu, joka sisältää juniorijäsenmaksun (10 euroa), olisi 100 euroa.

Kannatusjäsenmaksu säilytettäisiin 50 euron suuruisena yksityishenkilöiltä ja 150 euron suuruisena yhteisöiltä ja säätiöiltä.

Vuosikokous hyväksyi pohjaehdotuksen.

 

8) Valittiin hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

Laura Härkönen esitti Matti Mäkistä hallituksen puheenjohtajaksi ja hänet yksimielisesti tehtävään valittiin.

 

9) Valittiin varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Aiemman hallituksen jäsenistä erovuoroisia olivat Matti Mäkinen, Tiina Rauhamäki ja Marika Karttunen.

Koska hallituskausi on kaksivuotinen, niin hallituksen jäseninä jatkamassa olivat Marko Hoffren, Kai Nyman, Jussi Lehtonen, Paula Savela ja Ulla Mursula sekä Mikko Pajunen

Mikko Pajunen oli toiminut vuonna 2018 hallituksen varapuheenjohtajaksi, Tiina Rauhamäki  oli toiminut vuonna 2018 hallituksen taloudenhoitajaksi ja Marika Karttunen sihteerinä.

Kai Nyman oli ilmoittanut seuran puheenjohtajalle ennen kokousta olevansa valmis jättäytymään pois hallituksen jäsenyydestä, jos hänen tilalleen löytyy uusi jäsen.

----

Koska Matti Mäkinen oli valittu edellisessä kohdassa hallituksen puheenjohtajaksi, niin täytettävänä oli Nymanin eroilmoituksen jälkeen kolme hallituksen jäsenen paikkaa.

Matti Mäkinen esitti hallitukseen valittavaksi Kai Nymanin tilalle Timo Rautiaista. Mikko Pajunen esitti hallituksen jäseneksi Salli Mattilaa. Laura Härkönen esitti hallituksen jäsenenä jatkamaan Tiina Rauhamäkeä.

Jotta päästään hallituksen muutosten jälkeen siihen, että erovuoroisia on hallituksen jäsenistä aina noin puolet, niin todetaan Timo Rautiaisen hallituskauden olevan kaksivuotinen, vaikka hänet valittiin Nymanin tilalle.

Matti Mäkinen, Tiina Rauhamäki, Timo Rautiainen ja Salli Mattila valittiin siis yksimielisesti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäseniksi ja hallituksessa seuraavan vuoden jatkavat Marko Hoffren, Jussi Lehtonen, Paula Savela, Ulla Mursula ja Mikko Pajunen.

Matti Mäkinen esitti Mikko Pajusta jatkamaan varapuheenjohtajana ja Tiina Rauhamäkeä taloudenhoitajana. Kyseinen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Laura Härkönen esitti kokouksen puheenjohtajana, että hallitus valitsisi sihteerin järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan ja tämän esityksen vuosikokous hyväksyi yksimielisesti.

 

 

7) Valittiin yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 

Sami Kettunen on toiminut yhdistyksen toiminnantarkastajana ja Jarkko Lampinen varatoiminnantarkastajana

Puheenjohtaja tiedusteli kokouksessa läsnä olleelta Sami Kettuselta, onko tämä valmis jatkamaan yhdistyksen toiminnantarkastajana ja Kettunen antoi tehtävään suostumuksensa.

Hänet valittiin yksimielisesti jatkamaan toiminnantarkastajana.

Jarkko Lampinen valittiin yksimielisesti varatoiminnantarkastajaksi.

 

8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Niitä ei ennakolta ole käsiteltäväksi toimitettu, joten käsiteltävää ei ollut.

Matti Mäkinen alusti kokousväelle lyhyesti ennen kokouksen päättämistä mahdollisuutta hakea seura-avustusta seuratyöntekijään, mutta toi samalla ilmi, että asiaa täytyy ensin hallituksen huolella harkita ja valmistella.

 

9) Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Laura Härkönen                                                Matti Mäkinen

puheenjohtaja                                                  sihteeri

 

 

Sami Kettunen                         Timo Rautiainen

pöytäkirjantarkastaja                                       pöytäkirjantarkastaja