vuosikokouksen pk tammikuu 2017

Junioreiden vanhempien yleisen kokouksen pöytäkirja

aika                            torstaina 12.1.2017 kello 18.00

paikka                       Hipposhallin auditorio

läsnäolijat                  erillinen osallistujalista liitteenä (28 osanottajaa)

 

 1. Juniorijaoston puheenjohtaja Matti Mäkinen avasi kokouksen ja alusti kokouksen aiheesta.

Samalla hän esitti, että ennen kuin mennään yleisen kokouksen kokousasiaan, niin kuullaan puheenvuorot Jyväskylän Kiristä johtokunnan varapuheenjohtaja Jari Aholalta sekä Pesäpalloliiton seurakehittäjä Perttu Hautalalta. Näin päätettiin toimia.

Puheenvuorojen jälkeen siirryttiin yleisen kokouksen päätösasioihin.

 

 1. Todettiin läsnäolijat ja kerättiin heistä osanottajalista siten, että nimen perään kirjattiin, minkä ikäluokan pelaajan vanhemmasta on kyse tai muu rooli pesäpallon parissa.

 

 1. Valittiin vanhempien yleisen kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Pajunen ja sihteeriksi Matti Mäkinen.

 

 1. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kohdassa, että kokouksesta on mennyt viesti kaikille junioritoiminnan piirissä oleville vanhemmille.

 

 1. Käytiin keskustelu Jyväskylän Kiri-Juniorit ry nimisen seuran toiminnan uudelleen käynnistämisestä. Tästä oli kokouksesta vanhemmille ennakkoon laitetun esityslistan mukana ollut seuraava kirjallinen alustus.

”Jyväskylän Kiri-Juniorit ry ei ole toiminut aktiivisesti muutamaan vuoteen, koska junioritoiminta Jyväskylän Kirissä on hallinnoitu seurojen yhteisellä päätöksellä Jyväskylän Kiri ry:n kautta.

Nyt junioreiden määrän ja joukkueiden määrän kasvettua ja yhteistyön Jyväskylän Pesiksen tyttöjen kanssa aktivoiduttua on katsottu aiheelliseksi, että junioritoiminta toimii oman seuransa kautta.

Samoin Jyväskylän Kiri ry:n talouden tervehdyttäminen, joka aiheutuu aikuisten huippu-urheilutoiminnasta, johtaa siihen, ettei Jyväskylän Kiri ry:llä ole voimavaroja kohdentaa junioritoimintaan. Siksi on päätetty herättää uudelleen toimintaan Jyväskylän Kiri-Juniorit ry.

Viimeisimmältä PRH:n rekisteriin merkityltä puheenjohtajalta Timo Kivirannalta on varmistettu, että seuran edellisillä aktiivitoimijoilla ei ole mitään seuran toiminnan uudelleen käynnistämistä vastaan.

Jyväskylän Kiri-Juniorit ry aloittaa toimintansa siis uudelleen tammikuun ylimääräisen vuosikokouksen kautta, jonka Jyväskylän Kirin juniorijaosto kutsuu koolle. Seura toimii täysin samojen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, kuin 2007 vuoden jälkeen toimintansa lopettanut seura toimi.

2010-luvun junioritoiminta on ollut tähän asti Jyväskylän Kirin piirissä. Nyt junioritoiminta siirtyy taas oman seuransa alle ja tämä seura on Jyväskylän Kiri ry:n jäsen, jos Jyväskylän Kiri seuran jäsenekseen uudelleen hyväksyy.  Samoin seura liittyy Suomen Pesäpalloliitto ry:n jäseneksi uudelleen.

Esityslistan mukana lähetetään kaikille Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n voimassaolevat säännöt.”

 

Juniorijaoston puheenjohtajan esitys kokoukselle:

Päätetään käynnistää uudelleen Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n toiminta ja siirrytään tämän kohdan jälkeen käymään Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokous

 

Päätös: Yleinen kokous hyväksyi juniorijaoston puheenjohtajan esityksen yksimielisesti ja siirryttiin pitämään Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokous.

 

Mikko Pajunen puheenjohtajana päätti yleisen kokouksen kello 18.25

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

torstaina 12.1.2017 kello 18.25 – 19.25

 

 1. Jyväskylän Kirin junioreiden vanhempien yleisen kokouksen puheenjohtaja Mikko Pajunen avasi Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokouksen

 

 1. Valittiin Mikko Pajusen esityksestä yksimielisesti Laura Härkönen kokouksen puheenjohtajaksi.

 

 1. Valittiin kokouksen

sihteeriksi Matti Mäkinen,

pöytäkirjantarkastajiksi Taina Honkanen ja Jarkko Lampinen

sekä ääntenlaskijoiksi Jirka Moilanen ja Tapio Rauhamäki.

 

 1. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi, että koska kyseessä on yhdistys, joka ei ole toiminut useaan vuoteen, niin toimintatapana laaja levitys kokouskutsusta ja esityslistasta on ollut hyvä tapa toimia (kaikille Jyväskylän Kirin junioritoiminnan piirissä olevien lasten vanhemmille on välitetty kutsu, samoin Jyväskylän Kirille, Keski-Suomen pesikselle)

Todettiin, että kaikki läsnäolijat kokouksessa omaavat äänioikeuden.

Läsnäolijat todettiin samoiksi, kuin vanhempien yleisen kokouksen läsnäolijat, sillä poikkeuksella, että Teemu Brandt poistui kokousten välissä. Läsnäolijoiden määrä siis 27 henkilöä ja heistä lista pöytäkirjan liitteenä.

 

 1. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, ja sovittiin, että tarvittaessa kokouksessa voidaan tuoda lisäasioita listalle, koska yhdistyksen toimintaa ollaan nyt uudelleen käynnistämässä ja vuosikokous on aloittava kokous.

 

 1. Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Kokouksen koollekutsujan Matti Mäkisen esitys:

Päätetään jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa, juniorijäsenmaksun suuruudeksi 75 euroa, kannatusjäsenmaksuksi päätetään yksityishenkilöltä 50 euroa sekä yhteisöiltä ja säätiöiltä 150 euroa.

 

Asian käsittely kokouksessa:

Kokouksessa koollekutsujan Kirin juniorijaoston puheenjohtajan esitykseen tehtiin seuraavia muutosesityksiä:

---

Mikko Pajunen esitti, että junioreilta joudutaan kyllä perimään toimintamaksu, jonka suuruus tullee olemaan noin 75 euroa, mutta siitä voisi päättää vuosikokouksessa muodostettava yhdistyksen hallitus ja tuleva toimintamaksu voisi samalla sisältää junioreiden jäsenmaksun. Kyseisestä maksusta ei ole kuitenkaan syytä päättää tässä kokouksesta, vaan jäsenmaksusta. Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tässä yhteydessä Matti Mäkinen esitteli karkean talousarvioluonnoksen kuvaamaan junioreiden toimintamaksun tarvetta ja käyttöä (muun muassa peliasujen hankinta, kausiasun rahoituksen tukeminen, pelinjohtajakoulutus…).

---

Puheenjohtaja Härkönen esitti, että liittymismaksua ei peritä ja tämä hyväksyttiin myös yksimielisesti

---

Juniorijaoston puheenjohtajan pohjaehdotus jäsenmaksuksi esityslistalla oli 10 euroa ja juniorijäsenmaksuksi 10 euroa.

Kokouksessa Jari Ahola esitti, että jäsenmaksu olisi 25 euroa. Perusteluna hänelle kyseiselle maksulle oli se, että Jyväskylän Kirillä ja Jyväskylän Kiri-Junioreilla olisi samansuuruinen jäsenmaksu.

Jäsenmaksun suuruudesta suoritettiin kädennostoäänestys, jossa jäsenmaksun suuruus 10 euroa sai 25 ääntä ja jäsenmaksun suuruus 25 euroa sai 2 ääntä.

 

Päätös jäsenmaksusta kalenterivuodelle 2017

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa

Ja todettiin sen yhteydessä, että yhdistyksen hallituksella on mahdollisuus päättää, että junioreille myöhemmin hallituksen kokouksessa määrättävä toimintamaksu pitää sisällään junioreiden jäsenmaksun.

Kannatusjäsenmaksuksi päätettiin yksityishenkilöltä 50 euroa sekä yhteisöiltä ja säätiöiltä 150 euroa.

Ja päätettiin, ettei liittymismaksua peritä.

 

 1. Valittiin Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

Mikko Pajunen esitti puheenjohtajaksi Matti Mäkistä ja Eija Moilanen kannatti esitystä.

Muita esityksiä ei tehty, joten Matti Mäkinen valittiin yksimielisesti Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi.

 

 1. Valittiin varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 1-5 muuta hallituksen jäsentä

Matti Mäkinen esitti varapuheenjohtajaksi Mikko Pajusta ja taloudenhoitajaksi Tiina Rauhamäkeä sekä hallituksen jäseneksi Harri Hyvöstä.

Mikko Pajunen esitti hallituksen jäseneksi Marika Karttusta.

Jari Ahola esitti hallituksen jäseneksi Jani Karppasta.

Eija Moilanen esitti hallituksen jäseneksi Olli Kivistöä

Jirka Moilanen esitti hallituksen jäseneksi Tuukka Elonheimoa

Lisäksi hallitukseen kokouksessa esitettiin keskustelun yhteydessä Taina Honkasta, Eija Moilasta ja Päivi Romoa, mutta nämä eivät olleet käytettävissä tehtävään.

Puheenjohtaja esitti, että sihteeri valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen jäsenistä.

 

Päätös:

Valittiin varapuheenjohtajaksi Mikko Pajunen ja taloudenhoitajaksi Tiina Rauhamäki

Sekä hallituksen jäseniksi Harri Hyvönen, Marika Karttunen, Jani Karppanen, Olli Kivistö ja Tuukka Elonheimo.

Hallitus valitsee sihteerin keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan.

 

 1. Valittiin tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja

Matti Mäkinen esitti, että koska yhdistyksen toiminnan ja talouden laajuus ei uuden lainsäädännön mukaan edellytä Jyväskylän Kiri-Junioreilta tilintarkastajan valintaa, vaan toiminnantarkastajan valintaa, että valittaisiin tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö.

Mäkinen esitti toiminnantarkastajaksi Sami Kettusta ja varalle Jarkko Lampista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja hallitus velvoitettiin tutkimaan, onko yhdistyksen sääntöjä tältä osin syytä muuttaa uuden lainsäädännön mukaisiksi.

 

 1. Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

10.1. Varainhankinnan käynnistäminen

Matti Mäkinen esitteli lyhyesti suunnitelmia tämän suhteen.

 

10.2. Kevätkokouksen ajankohdasta sopiminen

Yhdistyksen kevätkokouksen ajaksi sovittiin keskiviikko 22.2.2017 kello 18.00 ja paikaksi alustavasti Keski-Suomen liikunnan kokoustila

 

Puheenjohtaja Laura Härkönen päätti kokouksen kello 19.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite osallistujista

Henna Ranta-Korpi            (F- ja G-juniorit vanhempi)

Laura Härkönen                  (F)

Perttu Hautala                    (pesäpalloliitto)

Teemu Brandt                     (G)

Jari Ahola                           (Kiri ry ja A-pojat)

Pasi Rajala                          (Kirin edustus pelaaja ja Kiri ry)

Hanna Härmälä                   (D)

Päivi Romo                         (C)

Terhi Kivinen                      (D)

Heli Nieminen                    (c)

Kimmo Nieminen               (C)

Sami Kettunen                    (C)

Harri Hyvönen                    (C)

Olli Kivistö                         (D)

Leena Purasmaa                  (E)

Antti Purasmaa                   (E)

Tuukka Elonheimo             (D)

Petri Kaijansinkko              (Kirittäret, JyPe – pyydettynä paikalle seuramaan – Kirin jäsen)

Miikka Marttunen               (D)

Esko Halonen                     (Kirin seurajohtaja)

Maritta Pohjolainen            (D)

Taina Honkanen                 (C:n valmentaja)

Jirka Moilainen                   (E ja myös valmentaja)

Jani Karppanen                   (E valmentaja)

Jarkko Lampinen                (E ja D)

Eija Moilanen                     (E)

Tiina Rauhamäki                 (E ja C)

Petri Kinnunen                   (E)

Tapio Rauhamäki                (Kirin aktiivi ja junioritoiminnan kehittäjä)