vuosikokous pk marras 2019

Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden sääntömääräinen vuosikokous

 

Pöytäkirja

aika: maanantai 25.11.2019,  kello 19.00 -19.40  

paikka: Hipposhallin auditorio

 

Läsnä: Matti Mäkinen, Ulla Mursula, Timo Rautiainen, Jussi Lehtonen, Mikko Pajunen, Tiina Rauhamäki, Timo Kääriäinen, Jussi Ojanen, Rauno Mourujärvi, Taina Honkanen

 

l) Seuran puheenjohtaja Matti Mäkinen avasi kokouksen 

 

2) Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Pajunen

 

3) Valitaan kokouksen sihteeriksi Matti Mäkinen

 

4.) Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi  

 

5) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

6) Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

 

7) Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Pohjaehdotuksena oli seuraava

Seuran jäsenmaksu olisi vuonna 2019 suuruudeltaan 10 euroa ja junioreiden kausimaksu, joka sisältää juniorijäsenmaksun (10 euroa), olisi 125 euroa.

Kannatusjäsenmaksu säilytettäisiin 50 euron suuruisena yksityishenkilöiltä ja 150 euron suuruisena yhteisöiltä ja säätiöiltä.

Kausimaksun suuruutta selittää peliasujen uusiminen kaikille juniorijoukkueille kevään 2020 kuluessa. Asiaa avataan kokouksessa tarkemmin

 

                         Vuosikokous hyväksyi pohjaehdotuksen

 

8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

                         Vuonna 2019 puheenjohtajana on toiminut Matti Mäkinen.

                         Vuosikokous valitsi Matti Mäkisen yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana

 

9) Valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Aiemman hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat Marko Hoffren, Jussi Lehtonen, Paula Savela ja Ulla Mursula sekä Mikko Pajunen, joista Hoffren. Lehtonen, Savela ja Mursula ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä enää hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen ja siten jatkavia hallituksen jäseniä ovat Matti Mäkinen, Tiina Rauhamäki, Timo Rautiainen ja Salli Mattila.

Vuonna 2019 Mikko Pajunen on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana, Tiina Rauhamäki  hallituksen taloudenhoitajana ja Ulla Mursula sihteerinä.

Seuran sääntöjen 13 §:n mukaan ”Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään yksi ja korkeintaan viisi muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallituksen toimikausi on seuran vuosikokousten välinen aika”

 

Vuosikokous päätti:

Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen ja siten jatkavia hallituksen jäseniä ovat Matti Mäkinen, Tiina Rauhamäki, Timo Rautiainen ja Salli Mattila.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin:

Timo Kääriäinen, Jussi Ojanen, Juha Kalajanniska ja Mika Suoja sekä Mikko Pajunen

Varapuheenjohtajana jatkaa Mikko Pajunen, taloudenhoitajana Tiina Rauhamäki sekä sihteeriksi valittiin Timo Rautiainen.  

 

 

7) Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Sami Kettunen on toiminut yhdistyksen toiminnantarkastajana ja Jarkko Lampinen varatoiminnantarkastajana

Vuosikokous valitsi heidät jatkamaan tehtävässään.

 

8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

                         8.1. Toimintakäsikirjan vahvistaminen seuran toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi

Seuralle on vuoden 2019 kuluessa rakennettu toimintakäsikirjaa sähköiseen muotoon. Luonnos toimintakäsikirjaksi on luettavissa seuraavassa osoitteeessa https://www.kirijuniorit.fi/toimintakasikirja-luonnos/

Vuosikokoukselle esitetään, että toimintakäsikirja hyväksyttäisiin vuosikokouksessa seuran viralliseksi toimintalinjaukseksi.

Samalla vuosikokous valtuuttaisi hallituksen päivittämään ja kehittämään toimintakäsikirjaa ja että kahdesti vuodessa (vuosikokouksessa ja kevätkokouksessa) toimintakäsikirja on jatkossa aina asiakohtana ja siihen tehdään tarvittavat hallituksen esittämät muutokset.

Seuran toimihenkilötapaamisissa sekä joukkueiden vanhempainpalavereissa ja joukkueiden toiminnassa toimintakäsikirja on ohjaavana asiakirjana.

Vuosikokoukseen saakka kaikille seuran toimijoille ja jäsenillä on mahdollisuus esittää luonnokseen tarvittavia korjauksia ja muutoksia. Ne tuodaan kokouksessa käsittelyyn.  

  

                         Vuosikokous hyväksyi seuran toimintakäsikirjan esityksen mukaisesti

 

9) Kokouksen päättäminen

 

                         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

 

Mikko Pajunen                         Matti Mäkinen

puheenjohtaja                                                  sihteeri