Toimintakäsikirja (luonnos)

Toimintakäsikirja

 

(luonnos 20.4.2019, joka ohjaa jo seuran toimintaa – mutta joka on asetettu kaikille seura-aktiiveille palautetta varten nähtäville. Lopullisessa muodossaan 1.6.2019 ja sen jälkeen päivitetään vuosittain)

 

TOIMINTAKÄSIKIRJAN TARKOITUS

 

Tämä toimintakäsikirja ohjaa Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden toimintaa – määrittää joukkueiden sekä yksittäisten toimijoiden oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Toimintakäsikirja siirtää olemassa olevan tiedon ja hyväksi koetut toimintatavat uusille toimijoille, jotta toiminnan jatkuvuus varmistuu. Juniorijoukkueiden yhteisillä toimintaohjeilla tavoitellaan selkeätä, tuloksellista ja kustannustehokasta junioritoimintaa.

 

TOIMINTAKÄSIKIRJAN PÄIVITTÄMINEN

 

Tämän käsikirjan on Jyväskylän Kiri&Kirittärien Junioreiden hallitus hyväksynyt kokouksessaan xx.xx.2019. (tässä vaiheessa siis luonnos) Seuran hallitus päivittää toimintakäsikirjan aina syyskuun kokouksessaan. Tavoitteena on, että toimintakäsikirja elää ja kehittyy seuran toiminnan kehittymisen mukana.

 

TOIMINTAKÄSIKIRJAN SITOVUUS

 

Jos tämän toimintakäsikirjan jokin osa on ristiriidassa Suomen lain tai asetusten (esim. yhdistyslain, verolainsäädännön, kansalaisoikeuksien tmv.) kanssa, ovat ko. määräykset määräävämpiä. Samoin,  jos jokin toimintakäsikirjan osa on ristiriidassa Pesäpalloliiton (PPL) antamien ohjeiden ja sääntöjen kanssa, ovat liiton ohjeet määräävämpiä.