C:n valmentajat

Valmentajat:

Essi Kalajanniska, 040 5090658, essi.kalajanniska@go-on.fi.

Eemil Peltomäki, 050 4015041, epeltomaki@gmail.com

Jutta Myllyniemi

Eveliina Rantonen

 

 

 

 

 

Valmentajien toimenkuva:
Suunnittelee ja ohjaa harjoitukset
Mahdollistaa kaikille tasapuoliset ja yksilölliset kehittymismahdollisuudet
Luo perustan hyvälle joukkuehengelle
Vastaa peluuttamisesta ja joukkueiden muodostamisesta
Tekee kausisuunnitelman
Kehittää urheilijoiden taitoja, fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia sekä asennoitumista harjoitteluun, kilpailemiseen sekä muihin valmentautumiseen liittyviin seikkoihin.

ja yhdessä joukkueenjohdon kanssa:
Toimii yhteyshenkilönä sarjailmoittautumisessa
Suunnittelee ja vastaa joukkueen toiminnan aikatauluista
Hoitaa tilavaraukset

 

Kiri&Kirittäret ry:n valmentajien lupaus:

Nuorten valmentajana lupaan olla…
 

1.Nuorilähtöinen

Pidän aina mielessä nuorten kiinnostuksen kohteet ja kuuntelen heitä. Kyse on siitä, mitä nuoret haluavat ja tarvitsevat, ei siitä mitä aikuiset.

2.Kokonaisvaltainen

Kehitän nuoria ensisijaisesti ihmisinä, ei vain urheilijoina. Tavoittelen psykososiaalisten taitojen ja pystyvyyden kehittämistä siinä missä fyysisten ominaisuuksienkin.

3.Mukaan ottava

Otan mukaan huomioon kaiken tasoiset niin kykyjen kuin motivaationkin osalta. Samanlainen valmennus ei sovi kaikille. Tutustun nuoriin ja uskallan valmentaa heitä yksilöllisesti.

4.Hauskuutta ja turvaa järjestävä

Nuoret haluavat pitää hauskaa ja oppiakseen heillä täytyy olla turvallinen olo. Rakennan myönteisiä ihmissuhteita sekä hauskan ja välittävän ilmapiirin, jotka mahdollistavat nuorten viihtymisen ja tuovat heidät aina harjoituksiin.

5.Urheilulliseen elämäntapaan kasvattava

Vain pieni osa nuorista haluaa ja etenee huippu-urheilijaksi, mutta kaikilla on mahdollista kasvaa urheilulliseen elämäntapaan. Tämän arvokkaan perinnön haluan valmentajana antaa kaikille valmennettavilleni.

6.Monipuolisuuden opettaja

En ylikorosta lajitaitoja, vaan annan mahdollisuuden monipuoliseen oppimiseen. Nuorelle on tärkeää saada vahva pohja sekä motorisille taidoille että urheilun taktiselle ymmärrykselle yli lajirajojen.

7.Vanhemmat huomioon ottava

Vanhemmat eivät ole vihollisia, vaan tärkeimpiä mahdollistajia. He haluavat nuorten parasta, kuten minäkin. Kumppanuus on avainsana vanhempien kanssa toimimiseen. En voi tietää, mitä vanhemmilla on tarjota toimintaan, ellen keskustele heidän kanssaan.

8.Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen

Vien nuoret oppimismatkalle. Matkan pääsää on hyvin mietitty määränpää ja matkan varrella lyhyen, keskimatkan ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Hyvät suunnitelmat johdattavat matkalla eteenpäin, eikä harjoitteita ”vedetä hatusta”. Suunnittelun laiminlyönti on sama kuin suunnittelisi epäonnistuvansa.

9.Vaihtelun kautta opettava

Oppiminen on monitahoinen prosessi, eikä se tapahdu hetkessä. Käytän monipuolisesti valmennus- ja opetusmenetelmiä, jotta kaikki urheilijat oppivat ja erilaisten taitojen oppiminen mahdollistuu. Erilaiset menetelmät täydentävät toisiaan ja auttavat pääsemään haluttuihin tuloksiin.

10.Sopivasti kilpailullinen

Kilpailemisessa ei ole mitään väärää, kun se palvelee nuoren kehitystä. Rakennan kilpailut ja ilmapiirin niiden ympärillä nuorten tarpeet huomioiden. Näin kilpailut ovat hauskoja ja samalla loistavia motivaattoreita. Voittaminen hinnalla millä hyvänsä -asenne ei kuulu toimintaani.