E-pojat, Kiri vs Manse, Hippos

Aika: 24.6.2020 klo 18:00
Paikka: JKL, Hippos