Ongelmatilanteet ja rankaiseminen

ONGELMATILANTEET JA PELAAJAN RANKAISEMINEN

Mahdolliset ongelmatilanteet ja riidat pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan joukkueen sisällä. Joukkueen tekemästä päätöksestä voi valittaa seuran hallitukselle. Seuran hallituksen tekemä päätös on lopullinen.

Kaikissa kurinpitoa vaativissa tilanteissa johtavana periaatteena tulee olla oikeaan käyttäytymiseen ohjaaminen eikä niinkään rangaistusten määrääminen. Joukkueen yhdessä sopimia käyttäytymissääntöjä rikkonutta pelaajaa joukkue rankaisee sääntöjen laatimisvaiheessa sopimallaan tavalla.

Jos pelaajan käyttäytyminen on ollut erityisen vahingollista joukkueen tai seuran toiminnalle ja joudutaan harkitsemaan pelaajan poissulkemisesta joukkueen toiminnasta yli viikon ajaksi tai hyvin vakavassa tapauksessa joukkueesta kokonaan erottamista, niin tällaisista asioista päätöksen tekee aina Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden hallitus – ei yksittäinen joukkue - kuultuaan ensin asianosaisia.

Jos pelaajan vanhemman käyttäytyminen on erityisen vahingollista joukkueen tai seuran toiminnalle pyritään ensisijaisesti löytämään keinoja lapsen/nuoren lajiharrastuksen häiriöttömälle jatkumiselle. Tarvittavat päätökset näissä tilanteissa tekee seuran hallitus.