Valmentajakoulutus

KOULUTUS

Valmentajakoulutukseen panostamalla kehitetään Jyväskylän Kiri&Kirittäret junioritoiminnan laatua ja määrää. Kaikkia seuran valmentajia kannustetaan kouluttamaan myös itseään. Valmentajien / pelinjohtajien koulutustarve ja -halukkuus kartoitetaan samalla kun sovitaan valmennustehtävistä seuraavalle kaudelle ja solmitaan valmentajien kanssa valmentajasopimus PPL:n mallin mukaisesti. (tai seuran oman)

Valmentajat pyritään ohjaamaan koulutuksensa ja osaamisensa mukaisiin tehtäviin. Valtakunnan leirille osallistuvilla joukkueilla on oltava PPL:n asettaman koulutusvelvoitteen suorittanut valmentaja.

Seura tiedottaa aktiivisesti juniorijoukkueiden valmentajia PPL:n, Itäisen alueen ja Keski-Suomen Liikunnan järjestämistä koulutuksista. Seuran sisäistä koulutustoimintaa järjestetään syntyneen tarpeen pohjalta.

Vuoden 2021 kuluessa valmistuivat seuran valmennuksen periaatteet seuran valmentajakerhon toimesta. Tavoitteena on myös se, että seura tuottaa valmentajilleen kirjallista materiaalia seuran valmennuslinjasta ja malliharjoitteista.

Seuran toimihenkilöille ja vanhemmille järjestetään seuran sisäistä koulutusta vuosittain.

Paikallisesta koulutustoiminnasta aiheutuneet kustannukset pyritään kattamaan aina seuran toimesta.

Huippuvalmentajapolun ja lajivalmentajatutkinnon kohdalla valmentajan kanssa sovitaan pidempi kestoisesta valmennustoiminnasta seuralle ja koulutukseen osallistumisesta tehdään päätös tapauskohtaisesti Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden hallituksessa.

(valmennuslinjaukset liitteenä )

Tuntematon tiedostomuoto2021-3-23 Kiri Kirittäret Jun. Valmennuslinjaukset.pptx (416 kB)
valmennuslinjaukset (laadittu 2021)