Valmentajakoulutus

KOULUTUS

Valmentajakoulutukseen panostamalla kehitetään Jyväskylän Kiri&Kirittäret junioritoiminnan laatua ja määrää. Kaikkia seuran valmentajia kannustetaan kouluttamaan myös itseään. Valmentajien / pelinjohtajien koulutustarve ja -halukkuus kartoitetaan samalla kun sovitaan valmennustehtävistä seuraavalle kaudelle ja solmitaan valmentajien kanssa valmentajasopimus PPL:n mallin mukaisesti.

Valmentajat pyritään ohjaamaan koulutuksensa ja  osaamisensa mukaisiin tehtäviin. Valtakunnan leirille osallistuvilla joukkueilla on oltava PPL:n asettaman koulutusvelvoitteen suorittanut valmentaja.

Seura tiedottaa aktiivisesti juniorijoukkueiden valmentajia PPL:n, Keskimaan alueen ja Keski-Suomen Liikunnan järjestämistä koulutuksista. Seuran sisäistä koulutustoimintaa järjestetään syntyneen tarpeen pohjalta.

Vuoden 2019 kuluessa valmistuvat seuran valmennuksen periaatteet seuran valmentajakerhon toimesta. Tavoitteena on myös se, että seura tuottaa valmentajilleen kirjallista materiaalia seuran valmennuslinjasta ja malliharjoitteista.

Seuran toimihenkilöille ja vanhemmille järjestetään seuran sisäistä koulutusta vuosittain.

Paikallisesta koulutustoiminnasta aiheutuneet kustannukset pyritään kattamaan aina seuran toimesta.  Kun valmentaja osallistuu kalliimpiin koulutuksiin seuran ja joukkueen ja mahdollisesti jonkun muun tahon (Keski-Suomen Pesis, Keskimaan alue tms.) maksamana, hänen kanssaan sovitaan pidempi kestoisesta valmennustoiminnasta. Kiri&Kirittäret Junioreiden hallitus on tehnyt tammikuussa päätöksen, että tällaisista koulutuksista pääsääntöisesti kulut katetaan siten, että kun Keski-Suomen Pesis maksaa sille tehtävän hakemuksen pohjalta 1/3 kuluista, seura voi maksaa 1/3 kuluista ja joukkue ja valmentaja sopivat sitten 1/3 maksusta keskenään – suositus on, että joukkue maksaisi tuolloin tuon 1/3 ja valmentaja sitoutuisi pidempään valmennussuhteeseen.

Koska Keski-Suomen Pesiksen toiminta päättyy vuoden 2019 kuluessa, niin vuodelle 2020 on edellä kuvattu periaate sovittava uudelleen.