Seuran toiminta-ajatus ja arvot

JYVÄSKYLÄN KIRI&KIRITTÄRET JUNIOREIDEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

 

Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit organisoi ja toteuttaa pesäpallotoimintaa, jolla pyritään tukemaan lasten ja nuorten kasvua sekä edistämään hyvinvointia liikunnan avulla.

 • yhteinen ilo,
 • lapsikeskeisyys 
 • urheilullisuus

ovat kolme keskeistä arvoamme, jotka seuramme valmennusryhmä on keväällä 2019 linjannut toimintaamme ohjaamaan

 

Mitä ne sitten toiminnassamme tarkoittavat?

 

1) Yhteinen ilo

 • Yhteisössämme on hyvä ja mukava toimia
 • Pesäpallo on poikkeuksellisen yhteisöllinen laji mm. leiri-kulttuurin vuoksi – ja tuota yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoisuuttakin pyrimme kaikin tavoin toiminnassamme hyödyntämään
 • Asioita tehdään Positiivisen kautta
 • Harjoituksissa ja peleissä lapset ja nuoret saavat iloita onnistumisista kannustavien valmentajien johdolla
 • Lapsille ja nuorille pyritään tarjoamaan hyviä kokemuksia joukkueessa ja ryhmässä toimimisesta ja sen hyödyistä.
 • Valmentajat pyrkivät aktiivisesti antamaan positiivista palautetta joukkueensa ja sen pelaajien kehittymisestä ja onnistumisista

 

2) Lapsikeskeisyys

 • lapset ja nuoret otetaan mukaan kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon
 • lapsille annetaan tilaa oppia ja oivaltaa asioita itse
 • lapset nähdään osaavina ja kykenevinä yksilöinä, joilla jokaisella on tärkeä rooli yhteisössä
 • toiminta suunnitellaan lapsen tarpeisiin sopivaksi eri ikävaiheissa 
 • valmentajat pyrkivät huomioimaan jokaisen valmentamansa lapsen tai nuoren peleissä ja harjoituksissa

 

3) Urheilullisuus

 • lapset ja nuoret saavat omalle tasolleen sopivaa toimintaa
 • lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolisia kokemuksia pelaamisesta ja siihen liittyvistä tunteista ja taidoista.
 • lapsille ja nuorille pyritään opettamaan liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa
 • lapsia ja nuoria rohkaistaan ja heille annetaan mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan myös oman seuran ulkopuolella
 • seuralla on yhteinen, vuonna 2021 luotu valmennuksellinen linjaus, jolla pyritään varmistamaan pelaajien kehitys ikänsä mahdollistamalla tasolla aina aikuisiän huippu-urheiluun asti

 

 

Seuramme toiminta-ajatus kiteytyy siis niin, että järjestämme harrastustoimintaa ja kilpailutoimintaa, jonka johtoajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia myönteisiin kokemuksiin, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kehittämiseen sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Tavoitteena on myös luoda polkua aikuisten kilpailutoimintaan saakka.

Toimintaamme toteutamme hyvällä yhteistyöllä Kirittärien, Lohen ja Valon kanssa, jotta junioreillamme on selkeitä pelaajapolkuja paikallisesti pesäpallon parissa. Olemme valmiita tukemaan muualla maakunnassa junioritoimintaa voimavarojemme puitteissa.

Joukkueen toimihenkilöiden sekä lasten vanhempien odotetaan osallistuvan aktiivisesti seuran koko junioritoiminnan kehittämiseen ja sen jatkuvuuden turvaamiseen.

Keskeistä seurassamme on, että jokaisen lapsen tulee saada huomiota ja opastusta siitä huolimatta, kuinka kovaa hän juoksee tai kuinka pitkälle hän lyö – niin lapsi oppii myös juoksemisesta ja lyömisestäkin enemmän.