Joukkueen säännöt

JOUKKUEEN SÄÄNNÖT

Joukkue luo itselleen liikunnallisuuteen, tapakasvatukseen ja käyttäytymiseen liittyvät säännöt. Tavoitteena on, että säännöillä vahvistetaan joukkuehenkeä sekä varmistetaan tuloksekas harjoittelu ja toimivat käytänteet pelimatkoilla ja leireillä. Säännöissä otetaan kantaa mm. käyttäytymiseen suhteessa joukkueen muihin jäseniin, asennoitumiseen harjoituksiin ja peleihin, terveyskasvatukseen, harjoitusaktiivisuuteen jne. Leirille osallistumiseen vaaditaan myös säännöt, jotka on toimitettava leiriorganisaatiolle. Säännöt on tehtävä yhdessä pelaajien kanssa heidät niihin samalla sitouttaen.

Joukkueen vanhempien on hyvä sopia itselleen omat yhteiset säännöt, joissa sovitaan ”työnjaosta valmentajien ja vanhempien välillä”, käyttäytymisestä pelien aikana, osallistumisesta talkoisiin ja pelien toimitsijatehtäviin,  jne.

Leirin aikaiset säännöt mm sokerijuomien ja herkkujen syömisestä pitää sopia joukkueen kesken myös etukäteen. Muistettava on erityisesti, että energiajuomat on seuran toiminnassa junioreilta kokonaan kiellettyjä – samoin tietysti alkoholi- ja tupakkatuotteet.