Joukkueen toimintasuunnitelma

JOUKKUEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Joukkueen tulee laatia toimintasuunnitelma toimintakaudelle. Toimintasuunnitelma koostuu seuraavista osa-alueista.

 

* Joukkueen pelaajaluettelo + toimihenkilöt

* Joukkueen tavoitteet

* Harjoitussuunnitelma

* Osallistuminen eri sarjoihin, turnauksiin ja muut pelattavat ottelut

* Joukkueen säännöt

 

Joukkueen toimintasuunnitelma toimitetaan seuran puheenjohtajalle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

 

Joukkueen tavoitteista tulee käydä ilmi

Kasvatukselliset tavoitteet

Esim. tapakasvatukseen ja käyttäytymiseen liittyvät päämäärät, luonteenpiirteet, joiden kehittymistä kannustetaan

Valmennukselliset tavoitteet

Esim. fyysisten ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittymisessä sekä urheilijana kasvamisessa halutut tulokset                   

Kilpailulliset tavoitteet

Esim. sijoitus eri sarjoissa / valtakunnan leirillä. Kilpailulliset tavoitteet eivät saa ohjata liiaksi kuitenkaan toimintaa etenkään nuoremmissa ikäluokissa. Niiden merkitys voi kasvaa vanhemmilla juniori-ikäluokilla, joissa selkeät päämäärät luovat toimintaan jäntevyyttä ja johdonmukaisuutta.

 

Harjoitussuunnitelma

Valmentajilla voi (ja tulee) olla omassa käytössään hyvinkin yksityiskohtainen valmennusohjelma. Sen tulee perustua seuran yhteisiin valmennuksellisiin linjauksiin.

Joukkueen toimintasuunnitelmaan on hyvä liittää vanhemmille ja junioriyksikölle tiedottamista varten yleisellä tasolla oleva harjoitussuunnitelma, josta ilmenee mm. seuraavat asiat.

* Harjoitusmäärä

* Tarvittavat harjoituspaikat

* Harjoittelun painotus (lajitaidot ß> fyysiset ominaisuudet)

* Uutena opeteltavat asiat, ylläpidettävät asiat

* Harjoittelun toteutus (joukkueharjoitusten, mahdollisten pienryhmäharjoitusten, omatoimisen harjoittelun osuus)

* Harjoittelun toteutuksen vastuut

 

Harjoitussuunnitelman voi tehdä kahdessa osassa – erikseen talvi- ja kesäharjoittelukausi.