Palkat ja kulukorvaukset

PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN MAKSAMINEN

 

Joukkue vastaa sopimistaan ja maksamistaan palkoista ja palkkioista. Palkoista on aina maksettava ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut. Palkkojen maksuissa joukkueen rahastonhoitajan on syytä kääntyä aina seuran taloudenhoitajan puoleen, joka keskitetysti vastaa seuran maksamien palkkojen maksuun laitosta.

Vuoden 2022 osalta seuran hallitus on linjannut valmentajakorvausten tason seuraavasti. Valmennuspalkkio, jos valmentaa koko kauden, on n. 800-1200 € vastuuvalmentajalle (tämä taso koskee lähinnä niitä joukkueita, joissa on useita tapahtumia viikossa). Pienemmissä junioreissa, joissa tapahtumia on huomattavasti vähemmän, valmennuspalkkio on noin puolet yllämainitusta summasta.

Valmennukselle voidaan vaihtoehtoisesti maksaa myös yksittäiskorvauksena n. 15 € / harjoitus vastuuvalmentajalle ja noin 10 € apuvalmentajilleLajin ulkopuolisille valmentajille, esim. juoksuvalmennukselle, voidaan maksaa erillisen sopimuksen mukaan.

 

Muille kuin valmentajille ja joukkueenjohtajille korvataan mm. turnausten kyytiavusta pääsääntöisesti Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreissa polttoainekustannukset.

 

Lisäksi hallitus linjasi 2022 syksyllä kokouksessaan, että kunkin joukkueen olisi syytä sopia vanhempainpalaverissa pienestä korvauksesta toimihenkilöille (joukkueenjohtaja + rahastonhoitaja). Korvauksen määrä voisi vastata esimerkiksi valtakunnallisen leiripassin hintaa.

 

KULUKORVAUSTEN MAKSAMINEN

 

  • Joukkue voi maksaa matkakorvauksia ainoastaan todellisista ajetuista kilometreistä pidettyä ajopäiväkirjaa tai oikein täytettyä matkalaskua vastaan. Päivärahojen on perustetuttava samoin oikeaksi todistettavissa olevaan laskutukseen. Joukkue voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on Jyväskylän ulkopuolella. Peli- harjoitusmatkan kesto vaikuttaa tällöin päivärahan suuruuteen. Osapäiväraha on 24 euroa (matka yli 6 tuntia), ja kokopäiväraha 51 euroa (matka yli 10 tuntia). Jos joukkue tarjoaa pelimatkalla kaksi lämpimää ateriaa, voidaan maksaa vain osapäiväraha.

 

MS Excel -tiedostoMatkalaskupohja_2024.xlsx (19 kB)
Matkakulujen laskutuksessa käytettävä laskupohja vuodelle 2024