huoltaja

HUOLTAJA (ei välttämätöntä valita erikseen – tehtävät voivat kuulua joukkueenjohtajalle ja/tai kakkospelinjohtajalle)

 

  • Vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten sääntöjen noudattamisesta

ja tavoitteiden toteutumisesta

  • Vastaa siitä, että joukkueen pelaajat käyttävät asianmukaisia ja sääntöjen edellyttämiä varusteita
  • Vastaa joukkueen varusteiden kunnosta, täydennyksestä ja kierrättämisestä
  • Huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja saatavilla olosta sekä ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
  • Vastaa joukkueen nestehuollosta harjoituksissa ja otteluissa
  • Huolehtii oikean urheilijan ravintotietouden levittämisestä joukkueen jäsenille yhdessä valmennuksen kanssa
  • Opettaa ja vaatii pelaajilta asianmukaista huolellisuutta ja siisteyttä