joukkueenjohtaja

JOUKKUEENJOHTAJA

 

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen käytännön asioiden hoidosta ja johtaa joukkueen ei pelillistä toimintaa. Perustellusta syystä joukkue voi valita useamman joukkueenjohtajan ja jakaa tehtäviä, mutta silloin on huolehdittava siitä, että tehtävät ovat selkeästi vastuutettuna ja tulevat hoidetuksi.

 

 • Edustaa joukkuetta hallituksen koolle kutsumissa joukkueenjohtajatapaamisissa sekä huolehtii yhdessä sovituista tehtävistä.
 • Laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueen talousarvion ja vastaa sen hyväksyttämisestä ja toteutumisesta kauden aikana
 • Hyväksyy joukkueen maksut
 • Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja leirimatkoilla järjestäen tarvittavat kuljetukset,ruokailut ja majoitukset – tai vastaa siitä, että toinen tehtävään soveltuva henkilö on matkanjohtajana
 • Hoitaa kotiotteluiden järjestelyt: kenttävarauksen, tuomarit, toimitsijat, tiedottamisen vierasjoukkueelle ym.
 • Vastaanottaa uudet pelaajat ja heidän vanhempansa sekä perehdyttää heidät joukkueen ja seuran toimintaan, yhdessä valmennuksen kanssa ’
 •  Toimii yhdyshenkilönä pelaajien, valmentajien, vanhempien ja seurajohdon välillä
 • Vastaa joukkueen sisäisestä tiedottamisesta ja nettisivujen päivittämisestä (halutessaan vanhempien palaveri voi valita viestintään erikseen henkilön)
 • Vastaa, että kaikilla joukkueen pelaajilla on pelaajalisenssi ja tarvittava vakuutus
 • Laatii kauden päätteeksi joukkueen toimintakertomuksen
 • Huolehtii joukkueen osallistumisesta seuran yhteisiin talkoisiin ja joukkueen omien talkoiden organisoinnista (halutessaan joukkue voi nimetä talkoovastaavan erikseen)
 • Hoitaa mahdolliset seurojen väliset pelaajasiirtopaperit
 • Osallistuu seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin itsensä ja seuran toiminnan kehittämiseksi
 • Vastaa ja valvoo, että joukkueen toiminta on Jyväskylän Kiri&Kirittäret Junioreiden toimintaperiaatteiden mukaista
 • Vastaa joukkueen peliasujen, kausiasujen, harjoituspaitojen hankintaan liittyvistä asioista joukkueen osalta ja huolehtii peliasujen säilymisestä